Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hpv_ever: Ever had HPV shot

Spørsmålstekst

CHC_11. Has this child ever received an HPV shot or vaccine?

Skildrande tekst

This variable is new to HHS in 2018. The universe for this variable includes children between ages 11 to 17.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 276 211 835,8
 45,7%
1 Yes 377 252 159,9
 54,3%
-8 Not in universe 6515 4 093 551,2
-7 Interview suspended 42 38 494,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 653 463995.689
Manglande tilfelle 6557 4132045.63
Standardavvik 0.494 0.498
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.