Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel mam_scrn_50_74: Breast cancer screening (50-74 years) [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically recoded from questions PS_1, PS_2A and PS_2B.

Skildrande tekst

The variable is calculated to show the percentage of female respondents who comply with CDC recommendations to have a mammogram in the past two years. This variable is restricted to women ages 50-74.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Not meeting recommendations 249 109 528,1
 20,3%
2 Meets recommendations 1117 430 723,5
 79,7%
-8 Not in universe 5844 4 055 789,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1366 540251.665
Manglande tilfelle 5844 4055789.655
Standardavvik 0.386 0.402
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.