Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel mam_scrn40_74: Breast cancer screening (40-74) [S]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically recoded from questions PS_1, PS_2A and PS_2B.

Skildrande tekst

The variable is calculated to show the percentage of adult female respondents, ages 40-74, who have had a mammogram in the past two years.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Not screened in last 2 years 400 210 967,9
 24,5%
2 Screened in the last 2 years 1485 651 139,3
 75,5%
-8 Not in universe 5325 3 733 934,1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1885 862107.225
Manglande tilfelle 5325 3733934.095
Standardavvik 0.409 0.43
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.