Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel late_prenatal: Prenatal care later than 9th week [S]

Spørsmålstekst

PN_3. During your most recent pregnancy, how many weeks or months pregnant were you when you had your first visit for prenatal care?

Skildrande tekst

This dichotomous variable was created using responses to question PN_3, to distinguish between women who received prenatal care on the 9th week of pregnancy or before, and women who received prenatal care later than the 9th week or did not receive prenatal care at all. The universe for this variable includes all female respondents age 18 to 50 who were pregnant at the time of the interview, or gave birth to a live baby in the last 5 years.

Verdiar Kategoriar N NW
0 Prenatal care 9th week or before 304 213 270,1
 71,1%
1 Prenatal care after 9th week or not at all 109 86 623,9
 28,9%
-8 Not in universe 6787 4 288 353,7
-7 Interview suspended 10 7 793,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 413 299893.983
Manglande tilfelle 6797 4296147.336
Standardavvik 0.441 0.453
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.