Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel pregnancy: Current pregnancy status

Spørsmålstekst

PN_1. To your knowledge, are you now pregnant?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all female respondents age 18 to 50.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 1615 1 044 967,1
 96,3%
1 Yes 57 39 997,3
 3,7%
-8 Not in universe 5532 3 506 764,8
-7 Interview suspended 6 4 312,1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1672 1084964.484
Manglande tilfelle 5538 3511076.836
Standardavvik 0.182 0.188
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.