Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hou_4: Time in the neighborhood, years

Spørsmålstekst

HOU_4. How long have you lived in your neighborhood?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 Less than one year 555 362 375,6
 11,2%
1 346 225 292,2
 7,0%
2 381 234 329,0
 7,2%
3 409 263 811,4
 8,2%
4 290 163 651,3
 5,1%
5 308 190 675,7
 5,9%
6 186 120 604,1
 3,7%
7 165 93 970,6
 2,9%
8 136 80 534,5
 2,5%
9 98 55 752,2
 1,7%
10 340 206 377,1
 6,4%
11 85 55 926,1
 1,7%
12 137 82 026,7
 2,5%
13 108 58 212,2
 1,8%
14 97 55 649,3
 1,7%
15 195 105 712,4
 3,3%
16 78 48 240,5
 1,5%
17 95 52 317,1
 1,6%
18 132 77 142,0
 2,4%
19 83 44 471,0
 1,4%
20 245 147 187,9
 4,5%
21 53 30 416,6
 0,9%
22 63 34 295,8
 1,1%
23 62 32 599,9
 1,0%
24 36 19 568,6
 0,6%
25 108 52 497,9
 1,6%
26 26 12 700,2
 0,4%
27 40 20 323,3
 0,6%
28 31 17 384,5
 0,5%
29 16 4 981,7
 0,2%
30 137 64 175,4
 2,0%
31 16 7 738,9
 0,2%
32 21 8 962,4
 0,3%
33 20 12 148,3
 0,4%
34 12 5 264,1
 0,2%
35 53 19 614,1
 0,6%
36 7 4 673,4
 0,1%
37 20 8 668,8
 0,3%
38 22 8 570,5
 0,3%
39 12 8 025,8
 0,2%
40 98 37 812,3
 1,2%
41 14 4 645,9
 0,1%
42 15 5 442,5
 0,2%
43 10 3 591,9
 0,1%
44 13 4 416,5
 0,1%
45 32 14 118,8
 0,4%
46 4 1 622,5
 0,1%
47 18 6 627,2
 0,2%
48 6 2 548,5
 0,1%
49 9 3 701,1
 0,1%
50 47 22 537,3
 0,7%
51 5 3 638,4
 0,1%
52 7 2 612,9
 0,1%
53 5 1 951,6
 0,1%
54 1 919,7
 0,0%
55 5 2 169,0
 0,1%
56 5 2 246,4
 0,1%
57 3 546,5
 0,0%
58 2 360,4
 0,0%
59 3 1 185,5
 0,0%
60 16 5 185,3
 0,2%
61 2 647,2
 0,0%
62 5 1 577,5
 0,0%
63 6 2 831,8
 0,1%
64 1 97,4
 0,0%
65 5 1 252,1
 0,0%
68 1 585,7
 0,0%
70 3 1 230,5
 0,0%
72 1 1 616,9
 0,0%
73 1 388,3
 0,0%
86 1 243,5
 0,0%
95 1 674,5
 0,0%
100 1 97,4
 0,0%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6
-7 Interview suspended 124 91 479,5

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5570 3235992.212
Manglande tilfelle 1640 1360049.108
Standardavvik 13.036 11.889
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.