Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel er_1: Stray dogs and cats

Spørsmålstekst

ER_1. Please tell me whether or not each of the following is a problem in your community or neighborhood: Stray dogs or cats?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 3811 2 137 093,3
 66,3%
1 Yes 1739 1 085 732,8
 33,7%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6
-7 Interview suspended 144 104 645,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5550 3222826.104
Manglande tilfelle 1660 1373215.216
Standardavvik 0.464 0.473
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.