Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hou_5: Park, playground, or open space within walking distance of home

Spørsmålstekst

HOU_5. Is there a park, playground, or open space within walking distance of your home?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 1205 683 538,9
 21,1%
1 Yes 4363 2 550 502,0
 78,9%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6
-7 Interview suspended 126 93 430,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5568 3234040.906
Manglande tilfelle 1642 1362000.414
Standardavvik 0.412 0.408
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.