Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel er_7: Neighborhood crime

Spørsmålstekst

ER_7. Are violence and crime a problem in your neighborhood?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 4356 2 518 817,4
 78,4%
1 Yes 1182 693 015,2
 21,6%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6
-7 Interview suspended 156 115 639,1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5538 3211832.64
Manglande tilfelle 1672 1384208.68
Standardavvik 0.41 0.411
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.