Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel mha_2: Mental health visits

Spørsmålstekst

MHA_2. In the past 12 months have you seen your doctor or other professional for problems with your mental health, emotions, nerves, or use of alcohol or drugs?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 5058 2 982 170,4
 89,6%
1 Yes 636 345 301,4
 10,4%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Standardavvik 0.315 0.305
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.