Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hh_child: Number of children in household [C]

Spørsmålstekst

INC_4A. How many of the people living in your household who are supported by your total household income are children under the age of 18? Questions used are INC_4A and INC_4B.

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 3824 1 943 480,5
 58,4%
1 792 546 639,1
 16,4%
2 652 485 628,1
 14,6%
3 285 227 992,0
 6,9%
4 95 84 788,2
 2,5%
5 31 29 938,2
 0,9%
6 9 4 524,4
 0,1%
7 2 1 218,4
 0,0%
8 2 2 458,3
 0,1%
11 2 804,6
 0,0%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Gjennomsnitt 0.631
Standardavvik 1.092 1.206
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.