Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel SDLEA: Independent School District Number

Skildrande tekst

This variable indicates the number of the State of Texas School District in which the person resides.

Verdiar Kategoriar N NW
07710 291 236 895,4
 5,2%
07830 446 233 941,8
 5,1%
08090 39 39 487,5
 0,9%
09450 4 1 948,8
 0,0%
13590 29 26 470,4
 0,6%
14280 272 135 297,5
 2,9%
14370 3 3 415,5
 0,1%
15000 17 17 451,4
 0,4%
15750 40 40 549,3
 0,9%
16110 964 533 857,1
 11,6%
16410 6 7 738,0
 0,2%
16530 59 29 758,6
 0,6%
17070 1 1 436,1
 0,0%
19650 54 33 789,3
 0,7%
19950 1 750,6
 0,0%
20250 143 128 379,8
 2,8%
21150 164 108 147,0
 2,4%
22920 1 343,1
 0,0%
23640 2343 1 393 473,6
 30,3%
23820 31 26 563,5
 0,6%
23910 205 159 854,5
 3,5%
25170 404 248 905,6
 5,4%
25740 411 277 660,9
 6,0%
26190 75 52 092,8
 1,1%
28740 12 16 586,6
 0,4%
32400 6 6 972,7
 0,2%
33060 98 71 168,4
 1,5%
34320 333 210 982,4
 4,6%
34440 23 28 248,9
 0,6%
39990 89 77 562,2
 1,7%
41100 311 184 707,8
 4,0%
41220 239 183 501,2
 4,0%
41350 2 643,9
 0,0%
42960 63 48 251,4
 1,0%
44430 31 29 207,7
 0,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 7210 4596041.319
Manglande tilfelle 0 0.0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.