Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel PARKSECT: City of Houston Park Sector

Skildrande tekst

This variable indicates the number and the name of the City of Houston Park Sector in which a person resides.

Verdiar Kategoriar N NW
1 NORTHWEST SIDE 232 163 290,5
 8,1%
2 NORTH SIDE 120 92 789,7
 4,6%
3 FAR NORTHEAST SIDE 81 50 669,0
 2,5%
4 NORTHEAST SIDE 121 86 104,2
 4,2%
5 EAST SIDE OUTSIDE LOOP 6 3 010,8
 0,1%
6 SOUTHEAST SIDE 76 54 340,8
 2,7%
7 SOUTH SIDE 276 171 056,2
 8,4%
8 SOUTHWEST SIDE 423 239 598,1
 11,8%
9 WEST SIDE SOUTH IH 10 373 217 045,6
 10,7%
10 WEST SIDE NORTH IH 10 169 126 689,5
 6,2%
11 EAST SIDE INSIDE LOOP 141 115 712,6
 5,7%
12 NORTHWEST SIDE INSIDE LOOP 80 48 473,8
 2,4%
13 SOUTHEAST SIDE INSIDE LOOP 190 71 574,6
 3,5%
14 WEST SIDE INSIDE LOOP 183 77 622,0
 3,8%
15 SOUTH SIDE INSIDE LOOP 109 57 293,9
 2,8%
16 DOWNTOWN 29 21 771,3
 1,1%
17 NORTHEAST SIDE INSIDE LOOP 89 61 803,3
 3,0%
18 WEST SIDE OUTSIDE BELTWAY SOUTH IH 10 477 252 165,4
 12,4%
19 WEST SIDE OUTSIDE BELTWAY NORTH IH 10 45 30 012,0
 1,5%
20 NORTH SIDE OUTSIDE BELTWAY 23 22 616,1
 1,1%
21 SOUTHEAST SIDE OUTSIDE BELTWAY 140 64 569,2
 3,2%
0 NIU 3827 2 567 832,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3383 2028208.621
Manglande tilfelle 3827 2567832.698
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.