Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel dayspoor: Reported number of days physical health not good

Spørsmålstekst

GH_2. Thinking about your physical health, which includes physical illness and injury, for about how many days during the past 30 days was your physical health NOT good?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 3326 1 993 717,0
 59,9%
1 241 141 806,6
 4,3%
2 357 214 043,5
 6,4%
3 250 145 593,1
 4,4%
4 121 69 784,4
 2,1%
5 214 119 361,0
 3,6%
6 55 29 810,4
 0,9%
7 158 87 999,1
 2,6%
8 25 16 155,1
 0,5%
9 17 8 792,7
 0,3%
10 134 69 196,7
 2,1%
11 11 5 427,3
 0,2%
12 8 5 336,5
 0,2%
13 5 2 871,7
 0,1%
14 91 49 652,9
 1,5%
15 116 56 188,9
 1,7%
16 3 3 034,9
 0,1%
17 2 1 874,9
 0,1%
18 3 1 261,7
 0,0%
20 77 46 001,3
 1,4%
21 19 11 085,9
 0,3%
22 3 2 602,1
 0,1%
23 3 1 846,7
 0,1%
25 27 11 344,7
 0,3%
26 1 242,4
 0,0%
27 2 406,6
 0,0%
28 8 5 908,5
 0,2%
29 3 1 857,2
 0,1%
30 414 224 268,3
 6,7%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Standardavvik 8.552 8.308
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.