Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel dayspoormh: Reported number of days mental health not good

Spørsmålstekst

GH_4. Now thinking about your mental health, which includes stress, depression, and problems with emotions, for how many days during the past 30 days was your mental health NOT good?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 3242 1 881 005,8
 56,5%
1 197 112 947,1
 3,4%
2 336 174 462,5
 5,2%
3 227 136 796,6
 4,1%
4 146 92 213,2
 2,8%
5 264 163 645,8
 4,9%
6 56 35 215,5
 1,1%
7 143 78 659,4
 2,4%
8 30 22 836,7
 0,7%
9 8 3 571,6
 0,1%
10 203 119 594,7
 3,6%
11 4 3 228,1
 0,1%
12 10 8 002,3
 0,2%
13 1 126,7
 0,0%
14 66 47 966,0
 1,4%
15 181 112 786,8
 3,4%
16 8 6 532,9
 0,2%
17 2 927,7
 0,0%
18 2 606,2
 0,0%
20 104 56 640,2
 1,7%
21 16 9 622,6
 0,3%
22 2 591,3
 0,0%
23 1 97,4
 0,0%
24 3 1 210,0
 0,0%
25 41 22 502,8
 0,7%
26 2 1 785,7
 0,1%
27 4 4 763,6
 0,1%
28 8 4 070,3
 0,1%
29 5 4 038,4
 0,1%
30 382 221 023,9
 6,6%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Standardavvik 8.529 8.523
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.