Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel gen_hlth: Reported health status

Spørsmålstekst

GH_1. Would you say your health in general is excellent, very good, good, fair or poor?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Excellent 1067 606 121,1
 18,2%
2 Very good 1554 877 392,1
 26,4%
3 Good 1895 1 171 258,8
 35,2%
4 Fair 844 488 944,1
 14,7%
5 Poor 334 183 755,6
 5,5%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Standardavvik 1.122 1.106
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.