Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel bld_pres: High blood pressure diagnosis [C]

Spørsmålstekst

CD_4A. (CD_4B) (Has a doctor) Ever told you had high blood pressure?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 3716 2 356 828,3
 70,8%
1 Yes 1978 970 643,4
 29,2%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Standardavvik 0.476 0.455
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.