Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel cgen_dhlth: Dental health status, child

Spørsmålstekst

CHC_9. Would you say that this child’s dental health in general is excellent, very good, good, fair or poor?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all children age 0 to 17.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Excellent 613 488 952,0
 39,7%
2 Very good 386 319 390,9
 26,0%
3 Good 369 329 244,5
 26,8%
4 Fair 96 80 275,6
 6,5%
5 Poor 10 12 212,1
 1,0%
-8 Not in universe 5694 3 327 471,7
-7 Interview suspended 42 38 494,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1474 1230075.155
Manglande tilfelle 5736 3365966.165
Standardavvik 0.994 1.007
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.