Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel unrsn_ch: Reason uninsured, child [S]

Spørsmålstekst

CHI_3. What is the one main reason the child does not have any health insurance?

Skildrande tekst

The reasons for uninsurance were collapsed into groups primarily based on the categories used in 2010. The universe for this variable includes children age 0 to 17 who were not currently covered by any health insurance or health coverage plans.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Cost/Could not afford 43 37 292,2
 30,4%
2 Ineligible due to parent/guardian work status 11 8 969,1
 7,3%
3 Ineligible due to citizenship/immigration 20 23 687,2
 19,3%
4 Paperwork or processing problems 19 18 329,1
 14,9%
5 Multiple or Other reasons 41 34 577,3
 28,1%
-9 Don't know/Refuse 13 11 241,1
-8 Not in universe 7056 4 457 284,2
-7 Interview suspended 7 4 661,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 134 122854.801
Manglande tilfelle 7076 4473186.518
Standardavvik 1.659 1.6
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.