Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel ins_caid: Has Medicaid (includes CHIP), all [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically AHI_1 (01-05), AHI_1mo, CHI_1 (01-05), CHI_1mo.

Skildrande tekst

The medicaid variable was calculated from a series of yes/no questions for multiple types of insurance and was recoded into "Yes, has Medicaid or CHIP" or "No Medicaid or CHIP." This variable differs from the variable labeled "Health Insurance Coverage, all cases" in its treatment of multiple insurance types for a respondent. For "Health Insurance Coverage, all cases," respondents with multiple types of insurance were counted only once based on common rates of insurance from the ACS. However, for "Has Medicaid (includes CHIP)," a respondent was counted as having Medicaid or CHIP even if the respondent also reported having another type of insurance. The universe for this variable includes all respondents, including adults and children.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 6287 3 850 561,4
 83,8%
1 Yes 918 742 417,5
 16,2%
-7 Suspended 5 3 062,5

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 7205 4592978.818
Manglande tilfelle 5 3062.502
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.