Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel unemp: Unemployed in the last 12 months [S]

Spørsmålstekst

EMP_8. In the past 12 months, were you ever unemployed and looking for work?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who, during last week, were working at a job, or were on vacation, temporarily out of work, layoff or strike, family or medical leave, or off season.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 2951 1 832 832,0
 83,4%
1 Yes 515 363 510,7
 16,6%
-8 Not in universe 3744 2 399 698,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3466 2196342.732
Manglande tilfelle 3744 2399698.588
Standardavvik 0.356 0.372
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.