Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel fplcat1: Percent 2018 Federal Poverty Level Categories [C]

Spørsmålstekst

To construct the FPL variable, the following input variables were used: total household income ('INC_2'), total people supported by household income ('INC_3'), and number of children supported by the household income ('INC_4A OR INC_4B'). In instances where INC_3 had no data, the total number of adults in the household from the screener was used.

Skildrande tekst

The federal poverty level (FPL) variable is based on the Census Bureau poverty thresholds for 2018 by size of family and number of related children under 18 years. The universe for this variable includes adult respondents and children.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Less than 100% FPL 1287 946 954,7
 20,6%
2 100% to 199% FPL 1396 1 026 604,4
 22,3%
3 200% to 299% FPL 1002 687 948,4
 15,0%
4 300% to 399% FPL 718 444 724,4
 9,7%
5 400% to 499% FPL 639 352 075,0
 7,7%
6 500% or greater FPL 2168 1 137 734,5
 24,8%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 7210 4596041.319
Manglande tilfelle 0 0.0
Standardavvik 1.917 1.884
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.