Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel fplcat4: FPL 4 categories [C]

Spørsmålstekst

To construct the FPL variable, the following input variables were used: total household income ('INC_2'), total people supported by household income ('INC_3'), and number of children supported by the household income ('INC_4A OR INC_4B'). In instances where INC_3 had no data, the total number of adults in the household from the screener was used.

Skildrande tekst

The federal poverty level (FPL) variable is based on the Census Bureau poverty thresholds for 2018 by size of family and number of related children under 18 years. The universe for this variable includes adult respondents and children.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Less than 100% FPL 1287 946 954,7
 20,6%
2 100% to 199% FPL 1396 1 026 604,4
 22,3%
3 200% to 299% FPL 1002 687 948,4
 15,0%
4 300% or greater FPL 3525 1 934 533,8
 42,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 7210 4596041.319
Manglande tilfelle 0 0.0
Standardavvik 1.18 1.193
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.