Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel eh1: Difficulties to pay for food or rent/mortgage

Spørsmålstekst

EH_1. In the past 12 months, how often did you have financial difficulties that kept you from buying food or paying rent or mortgage?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Never 4008 2 201 136,7
 66,2%
2 Rarely 591 405 486,0
 12,2%
3 Sometimes 708 463 412,4
 13,9%
4 Often 243 163 780,6
 4,9%
5 Always 144 93 656,1
 2,8%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Standardavvik 1.026 1.066
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.