Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel citizn: US citizenship [S]

Spørsmålstekst

DEM_19. Are you a citizen of the United States?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who were not born in the U.S.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 722 601 856,7
 62,4%
1 Yes 601 362 778,7
 37,6%
-8 Not in universe 5708 3 499 809,9
-7 Interview suspended 179 131 596,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1323 964635.342
Manglande tilfelle 5887 3631405.978
Standardavvik 0.498 0.484
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.