Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel sex_chld: Sex of child

Spørsmålstekst

CDEM_3. Is this child a boy or a girl?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes children age 0-17.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Male 781 645 631,0
 50,9%
2 Female 735 622 938,5
 49,1%
-8 Not in universe 5694 3 327 471,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1516 1268569.574
Manglande tilfelle 5694 3327471.745
Standardavvik 0.5 0.5
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.