Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel dpa_1cat: Times per week ate red meat

Spørsmålstekst

DPA_1. During the past week, how many times did you eat red meat, such as beef, pork, ham, or sausage? Do not include chicken, turkey or seafood.

Skildrande tekst

Categories were created with entries to question DPA_1. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 Does not eat red meat 903 466 322,4
 14,0%
1 One to two times 1913 1 094 516,9
 32,9%
2 Three to four times 1471 917 364,0
 27,6%
3 Five to seven times 942 566 535,2
 17,0%
4 Eight times or more 465 282 733,2
 8,5%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Standardavvik 1.165 1.152
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.