Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel dpa_5cat: Times per week ate breakfast

Spørsmålstekst

DPA_5. Over the past week, how many mornings did you have something for breakfast?

Skildrande tekst

Categories were created with entries to question DPA_5. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 Did not eat breakfast 579 373 994,8
 11,2%
1 One to three times 1013 650 724,3
 19,6%
2 Four to six times 889 509 977,3
 15,3%
3 Seven times 3213 1 792 775,4
 53,9%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Standardavvik 1.056 1.082
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.