Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel sm_8: Smoking inside home

Spørsmålstekst

SM_8. On average, about how many days per week is there smoking inside of your home?

Skildrande tekst

A yes/no category variable was created based on question SM_8. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 5213 3 030 235,3
 91,1%
1 Yes 481 297 236,5
 8,9%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Standardavvik 0.278 0.285
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.