Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel sm_1: Smoked 100 cigarettes or more

Spørsmålstekst

SM_1. Altogether, have you smoked at least 100 or more cigarettes in your entire lifetime?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 3942 2 273 971,7
 68,3%
1 Yes 1752 1 053 500,0
 31,7%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Standardavvik 0.462 0.465
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.