Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel exercise: Physical activity level [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically DPA_6-DPA_7B.

Skildrande tekst

Responses to multiple survey questions were first used to calculate the “Weekly Aerobic Activity Minutes” for each respondent. Responses for vigorous minutes of activity were multiplied by 2 to get a comparable level of physical activity minutes, which were then combined with responses for moderate minutes. Cut-offs from the U.S. Department of Health and Human Services' Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition (2018) recommendations (https://health.gov/paguidelines/second-edition/pdf/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf) were used. These indicate that although some physical activity is better than none, 2.5 hours moderate or 1.25 hours vigorous physical activity per week are the minimum recommended for substantial health benefits. Additional health benefts are gained by engaging in physical activity beyond the equivalent of 300 minutes (5 hours) of moderate-intensity physical activity a week. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 Not active 931 537 856,8
 16,3%
1 Somewhat active 1366 801 903,4
 24,3%
2 Active 966 515 477,0
 15,6%
3 Highly active 2393 1 450 190,3
 43,9%
-9 Don't know/Refuse 38 22 044,3
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5656 3305427.416
Manglande tilfelle 1554 1290613.904
Standardavvik 1.141 1.147
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.