Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel drnk_day: Number of drinks on a typical day [S]

Spørsmålstekst

AA_2. In the past 12 months, on a typical day when you drank alcohol, about how many drinks did you have?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who had alcoholic drinks last year.

Verdiar Kategoriar N NW
0 Less than one drink per day 135 63 911,0
 3,3%
1 One drink per day 1369 664 642,8
 34,0%
2 Two drinks per day 1047 589 944,7
 30,2%
3 Three drinks per day 421 272 977,5
 14,0%
4 Four drinks per day 177 144 279,0
 7,4%
5 Five or more drinks per day 269 218 956,6
 11,2%
-8 Not in universe 3792 2 641 329,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3418 1954711.707
Manglande tilfelle 3792 2641329.613
Standardavvik 1.264 1.366
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.