Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel sm_6: Ever smoked electronic cigarettes

Spørsmålstekst

SM_6. Have you ever smoked electronic cigarettes, also known as e-cigarettes or vaporizer cigarettes?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 4996 2 829 005,8
 85,0%
1 Yes 698 498 465,9
 15,0%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Standardavvik 0.328 0.357
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.