Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel snuff_tobacco: Current use of snuff & chewing tobacco

Spørsmålstekst

SM_5. Do you use snuff or chewing tobacco every day, some days or not at all?

Skildrande tekst

A yes/no category variable was created based on question SM_5. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 5605 3 259 075,8
 97,9%
1 Yes 89 68 396,0
 2,1%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Standardavvik 0.124 0.142
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.