Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel sm_4: Current cigar smoking pattern

Spørsmålstekst

SM_4. Do you smoke cigars every day, some days or not at all?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Every day 57 51 719,9
 1,6%
2 Some days 254 175 679,3
 5,3%
3 Not at all 5383 3 100 072,5
 93,2%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Standardavvik 0.284 0.329
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.