Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hcu_6: Delayed getting specialist care, adult

Spørsmålstekst

HCU_6. Again, in the past 12 months did you delay or could not get specialist care because of cost or lack of insurance?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 4816 2 730 153,7
 82,0%
1 Yes 878 597 318,1
 18,0%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5694 3327471.745
Manglande tilfelle 1516 1268569.574
Standardavvik 0.361 0.384
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.