Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel chcu_8: Delayed getting mental care, child

Spørsmålstekst

CHCU_8. In the last 12 months did you delay or could not get mental health care that this child needed because of cost or lack of insurance?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 1449 1 204 702,5
 96,8%
1 Yes 41 39 860,4
 3,2%
-8 Not in universe 5694 3 327 471,7
-7 Interview suspended 26 24 006,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1490 1244562.843
Manglande tilfelle 5720 3351478.476
Standardavvik 0.164 0.176
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.