Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel diab_typ: Diabetes type [S]

Spørsmålstekst

E2. Were you told that you had Type 1 or Type 2 diabetes?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who have been told they have diabetes.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Type 1 85 56 933,7
 17,7%
2 Type 2 431 206 298,9
 64,2%
3 DK/Ref 96 57 990,4
 18,1%
0 NIU - child or non-diabetic 5882 3 764 666,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 612 321222.972
Manglande tilfelle 5882 3764666.028
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.